Sådan kommunikerer du om lægemidler til offentligheden

05. 05. 2022

TEMA: Compliance

Indlæg skrevet af: Amanda Mottelson, Seniorrådgiver

Hvilke regler skal du kende?

Kommunikerer du om lægemidler til offentligheden, er din kommunikation omfattet af Lægemiddelloven og Bekendtgørelse om reklame for lægemidler og Markedsføringsloven. Der er med andre ord en del regler at holde styr på. Vi giver dig her et overblik over, hvad du særligt bør være opmærksom på.

Ingen reklame for receptpligtige lægemidler

Som nævnt må du ikke overfor offentligheden reklamere for receptpligtige lægemidler. Men der er faktisk yderligere to typer lægemidler, man ikke må reklamere for overfor offentligheden. I Lægemiddellovens paragraf 66, fremgår det, at der over for offentligheden ikke må reklameres for lægemidler, som:

 

1) er receptpligtige,

2) er uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af behandlingen eller

3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer (Lægemiddelloven, kapitel 7, paragraf 66).

 

Arbejder du med receptpligtige lægemidler, er der dog heldigvis visse former for kommunikation, du gerne må rette mod offentligheden. Og det kommer vi til nu.

Har du styr på marketing compliance på sociale medier?

Læs mere

Undtagelserne – alt det du gerne må

Når det kommer til kommunikation om receptpligtige lægemidler over for offentligheden, findes der en række undtagelser fra Lægemiddelloven (Bekendtgørelse om reklame for lægemidler, paragraf 2). Særligt tre af undtagelserne er relevante for dig, der ønsker at kommunikere til offentligheden (punkt 5-7). Disse punkter udgør nemlig de tre vigtigste kommunikationsmuligheder, du har overfor offentligheden:

 

– Informationsmateriale om sundhed og sygdom, forudsat der hverken direkte eller indirekte omtales konkrete lægemidler.

 

– Patientinformationsfoldere, der udleveres af receptudstederen i forbindelse med ordination af et lægemiddel eller af apoteket i forbindelse med udlevering af et lægemiddel, og som kun indeholder objektiv information af betydning for patienten og dennes pårørende.

 

Pressemeddelelser, der indeholder saglig og kortfattet information om et lægemiddel, har en almen nyhedsværdi, har pressen som målgruppe, og som udsendes til eller stilles til rådighed for en flerhed af journalister eller medier med henblik på journalistisk vurdering og bearbejdning inden offentliggørelse. (Bekendtgørelse om reklame for lægemidler, paragraf 2).

Når du arbejder med disse tre kommunikationsformer, er det dog vigtigt, at kommunikationen ikke får karakter af reklame. Samtidig skal du være opmærksom på, at din kommunikation overholder Markedsføringsloven.

God markedsføringsskik

Alle former for markedsføring er underlagt Markedsføringsloven. I markedsføringsloven bør du være særligt opmærksom på, at du som erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Det betyder bl.a., at vildledning, skjult reklame og spam er ulovligt (Markedsføringsloven, paragraf 3-10).

 

Rådfør dig, inden du går i gang

Der er mange faldgruber, når det kommer til marketing compliance. Derfor anbefaler vi, at du altid rådfører dig hos nogle, der har erfaring med kommunikation om behandling og lægemidler.

 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til marketing compliance, eller hvis vi sammen skal få din kommunikationsindsats sikkert i mål – uden at overtræde nogle regler.

Andre relevante indlæg

Få styr på reglerne: Kommunikation om lægemidler til sundhedspersoner

Skal du kommunikere om lægemidler til sundhedspersoner, er det afgørende, at du har styr på lovgivningen på området. Vi giver dig her et overblik over de regler, du bør kende.

Læs mere

Har du styr på marketing compliance på sociale medier?

Næsten hele den danske befolkning har mindst én profil på et socialt medie som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Derfor er sociale medier en vigtig kommunikationskanal for de fleste virksomheder.

Læs mere