PRIVATLIVSPOLITIK

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Effector indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og/eller når du interagerer med os som kunde eller samarbejdspartner.

 

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider mv.
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

1.1 Hjemmeside

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse og information om brugen af Effectors hjemmeside.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

1.2 Samarbejdspartnere

Vi indsamler også oplysninger om dig som samarbejdspartner og kunde. Oplysningerne vil typisk være i forhold til den organisation, som du repræsenterer – fx kontaktoplysninger, stilling, relation til – herunder kommunikation med – Effector osv.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlings-grundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

 

Vi opbevarer og behandler persondata om samarbejdspartnere og kunder for at vedligeholde professionelle relationer – herunder aftaler – og overblik over branchen. Hvis der er indgået aftaler med samarbejdspartnere og kunder, behandles der de oplysninger, som er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af kontrakt. Hvis ikke der foreligger en kontrakt, behandles oplysninger om kontaktpersoner og samarbejdspartnere på baggrund af Effectors legitime interesse i at have et overblik over branchen og for bedre at forstå kundernes behov og få viden om, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester.

 

Hvis du har afgivet samtykke til modtagelse af direkte markedsføring vil vi kontakte dig med markedsføringsmateriale baseret på dine angivne ønsker.

 

Hvis du har afgivet samtykke vil vi bruge dine persondata til at kontakte dig for at gennemføre netbaserede undersøgelser til bedre at forstå behovene hos vores kunder.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her

 

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

– At måle brugen af vores hjemmeside – herunder start- og sluttidspunkt

– At forbedre brugeroplevelsen for vores besøgende – herunder huske for eksempel valg af sprog

– At forhindre spam

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk

 

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændring i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Effector A/S

Bredgade 25A , 3. sal

1260 København

effector@effector.dk.prolinux100.curanetserver.dk

 

Privatlivspolitik for patienter

Effector vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i din medvirken i et projekt for en af Effector kunder i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik for patienter.
 

1. Indsamling af personoplysninger

Effector vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, der vurderes nødvendige som led i administrationen af din medvirken i et projekt for en af Effectors kunder.
 

Følgende personoplysninger kan blive behandlet:

– Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.
– Økonomiske oplysninger, som fx bankkonto
– Foto
– Film
– Podcasts (lydoptagelser)
– Udlæg, fx transportudgifter
– Oplysninger om familie
– Oplysninger om helbredsforhold
 

Endvidere kan vi i nogle tilfælde være nødsaget til at indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger som fx: Sundhedsoplysninger/helbredsoplysninger, herunder bivirkninger, som du måtte oplyse
 

Effector indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt i forbindelse med din medvirken i et projekt for en af Effectors kunder.
Retsgrundlaget for behandlingen af størstedelen af de personoplysninger, som Effector indsamler og behandler om dig, er projektbeskrivelsen (samtykkeerklæringen), der er indgået mellem dig og Effector. Effector kan også behandle personoplysninger på grundlag af en juridisk forpligtelse f.eks. indrapportering af bivirkninger.
 
 

2. Behandling af personoplysninger

Effector kan behandle dine personoplysninger med de følgende formål:
– Projektadministration relateret til din deltagelse i et projekt for en af Effectors kunder, fx pressemeddelelse, fokusgruppe, film, reklamemateriale, podcasts, tv-indslag, radio-indslag )
– Registrering og vedligeholdelse af samtykkeerklæringer, bivirkningsindrapporteringer
– Administration af udlæg, fx transportudgifter
– Håndtering af krav og tvister
– Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser i forhold til god forvaltning af personoplysninger
 

3. Hvem bliver mine personoplysninger delt med?


For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Effector leverer relevante ydelser, som fx administration af udlæg og andre oplysninger om kompensation, IT-hosting og vedligeholdelse. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner.
 

Nogle af dine personoplysninger kan blive delt med den kunde, som Effector løser den relevante opgave for, det kan f.eks. være bivirkningsindrapporteringer.
 

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet ved lov og ved indberetning af skat og andre formål, eller til rejsebureauer, flyselskaber og pengeinstitutter.
Personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger, kan også blive overført til tredjeparter, hvor du eksplicit giver Effector samtykke til at overføre dine personoplysninger.
 

4. Overførsel af personoplysninger


Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger


Som hovedregel vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år efter din deltagelse i projektet, eller så længe det har relevant markedsføringsmæssig værdi for kunden (så længe lægemidlet markedsføres aktivt), medmindre vi skal opbevare dine personoplysninger i en længere periode grundet lovkrav eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller tvist.
 

Følsomme personoplysninger vil blive slettet, når formålet de er indsamlet og behandlet til ikke længere eksisterer. For bivirkningsindrapporteringer gælder Lægemiddelstyrelsens krav om opbevaring.
 

Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end angivet ovenfor i anonymiseret form, hvilket betyder, at vi ikke længere vil kunne henvise oplysningerne tilbage til dig.
 

6. Dine rettigheder


Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, hvis nødvendigt.

 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig
 

7. Kontakt, klager og databeskyttelsesrådgiver


Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte HR-afdelingen.
 

Kontakt os venligst, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.