Få styr på reglerne: Kommunikation om lægemidler til sundhedspersoner

Du må ikke reklamere for alle lægemidler

De fleste lægemidler kan du reklamere for overfor sundhedspersoner. Der er dog en række undtagelser. Følgende lægemidler er det IKKE lovligt at reklamere for:

 

– Lægemidler uden markedsføringstilladelse

– Magistrelle lægemidler

– Lægemidler der sælges med en særlig udleveringstilladelse

 

Samtidig er der en række krav, du i din reklame overfor sundhedspersoner skal leve op til, hvis den skal være lovlig. Vi giver dig et overblik her.

 

Hvilke regler skal du kende?
Kommunikerer du om lægemidler til sundhedspersoner, vil denne kommunikation typisk karakteriseres som reklame og dermed være omfattet af reklamekodekset  og reklamebekendtgørelsen.

 

Der er mange regler at holde styr på, derfor har vi samlet de punkter, du skal være særligt opmærksom på, når du reklamerer for lægemidler overfor sundhedspersoner.

Er der tale om en sundhedsperson?

Der er en meget klar afgrænsning af, hvem der opfattes som sundhedspersoner. Og det er udelukkende disse, du må reklamere for receptpligtige lægemidler over for. Definitionen lyder således:

 

Læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, social- og sundhedsassistenter, radiografer og studerende indenfor disse fag (Reklamebekendtgørelsen §1, stk. 3)

 

Alle andre er at betragte som offentligheden, og dem må du ikke reklamere for receptpligtige lægemidler overfor. Vær samtidig opmærksom på, at reklamen kun må rettes mod de sundhedspersoner, som med rimelighed kan antages at have behov for eller interesse i den særlige information. Det er således ikke lovligt eksempelvis at sende en reklame for et præparat mod osteoporose bredt ud til alle sundhedspersoner.

Din reklame skal være saglig

Reklame for et lægemiddel skal være fyldestgørende og saglig, og den må ikke være vildledende eller overdrive lægemidlets egenskaber. Oplysninger i reklamen skal desuden være i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé.

Der skal vedlægges en pligttekst

Enhver reklame for et lægemiddel rettet mod en sundhedsperson skal indeholde en såkaldt pligttekst. Dvs. en række oplysninger, som tydeligt skal fremgå af markedsføringsmaterialet. Ifølge Reklamekodekset, paragraf 5, skal reklame for et lægemiddel over for sundhedspersoner indeholde følgende oplysninger:

1) Lægemidlets navn og fællesnavn. For kombinationspræparater uden et fællesnavn skal der gives tydelig oplysning om fællesnavnene for alle virksomme indholdsstoffer.

 

2) Navn på indehaveren af markedsføringstilladelsen samt navn og adresse på den lægemiddelvirksomhed eller repræsentant, som er ansvarlig for markedsføringen af lægemidlet i Danmark.

 

3) Indikationsområde, således som dette fremgår af produktresumeet. I reklame, som udelukkende henvender sig til en afgrænset gruppe sundhedspersoner, kan angivelsen af indikationsområdet indskrænkes til, hvad der er relevant for den pågældende gruppe.

 

4) Kontraindikationer.

 

5) Bivirkninger og risici.

 

6) Dosering.

 

7) Lægemiddelformer.

 

8) Pakningsstørrelser.

 

9) Henvisning til dagsaktuel pris på medicinpriser.dk, hvis lægemidlet er apoteksforbeholdt.

 

10) Udleveringsgruppe.

 

11) Tilskudsstatus.

 

12) Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret.

Ingen økonomiske fordele og gaver

Når du kommunikerer til sundhedspersoner, skal du være opmærksom på, at kommunikationsproduktet ikke må udgøre en gave eller en værdi for sundhedspersonen. Det er nemlig ikke tilladt at tilbyde eller love sundhedspersoner gaver eller økonomiske fordele (Reklamekodekset, paragraf 12). Selv helt små ting som USB-stik og merchandise kan karakteriseres som gaver og skal derfor undgås.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvad du må kommunikere, og hvordan du bedst gør det?

Så står vi altid klar med vores rådgivning. Alle vores ledende medarbejdere er certificeret i marketing compliance fra Atrium, Lif.