Omnichannel engagement strategi

Patienter, læger, pårørende og beslutningstagere kommunikerer og interagerer i dag på tværs af platforme, og det er vigtigt at ramme dem på rette tid og sted – med det rette budskab.

Vi analyserer patientens vej gennem systemet, identificerer det digitale brugerflow og visualiserer, hvordan I opbygger et effektfuldt, digitalt økosystem, der sikrer engagement hos målgruppen. Og så binder vi det hele sammen i en samlet omnichannel engagement strategi.

 

Vi følger naturligvis løbende op med effektmåling, så I når jeres key point indicators (KPI’er) og opnår return on investment (ROI).

Vi ser blandt andet på:

Research - kvalitativ og kvantitativ

Workshops

Målgruppedefinition

Budskabsafklaring

Analyse af digitalt brugerflow

Fastlæggelse af KPI’er og CTA’er

Udarbejdelse af omnichannel strategi

Visualisering af økosystem