fbpx

19. august 2020

Case Competition: Attention knoglemarvskræft 2020

Nu har du som studerende igen mulighed for at prøve dine akademiske evner af i praksis og løse virkelige problemstillinger med andre dygtige studerende. Bristol Myers Squibb inviterer nemlig studerende på landets kandidatuddannelser til at deltage i årets Case Competition: Attention knoglemarvskræft.

Som studerende får du mulighed for at få styrket dit akademiske netværk og dit CV samt få et unikt indblik i arbejdet med life science og kræft.

I 2019 blev de studerende stillet over for udfordringen at skabe mere lighed i sundhed gennem patient empowerment blandt patienter med knoglemarvskræft. De præsenterede deres idéer i Børsens Tietgensal for et dommerpanel bestående af Stinus Lindgreen, MF og sundhedsordfører (R); Charan Nelander, direktør for Komitéen for Sundhedsoplysning; Morten Engsbye, chefkonsulent i Dansk Erhverv samt Søren Dybdahl, formand for Dansk Myelomatose Forening.

Sådan ansøger du
Send din ansøgning senest den 20. september 2020 til casecomp@effector.dk. Din ansøgning skal indeholde cv samt en kort beskrivelse af, hvorfor du ønsker at stille op, og hvad du kan bidrage med til konkurrencen.

Om case competition: Attention knoglemarvskræft 2020
Attention knoglemarvskræft er en tværfaglig case competition, der inviterer studerende med forskellige baggrunde til at konkurrere om at skabe idéer til en ny indsats til gavn for patienter med knoglemarvskræft. Konkurrencen finder sted den 4.-5. oktober 2020.

I år afholdes konkurrencen under overskriften ”Nye innovative idéer til patient engagement”

Til konkurrencen udvælges 20 studerende på tværs af studieretninger som sammensættes i fem hold. Holdene har 24 timer til at løse en case, hvor holdenes forskellige fagligheder kommer i spil og giver de studerende mulighed for at få testet deres teoretiske viden i praksis. Efter 24 timer præsenterer holdene deres idéer for et dommerpanel bestående af personer med baggrunde inden for politik, sundhedsøkonomi, kommunikation og life science samt formanden for Dansk Myelomatose Forening.

Konkurrencen er en mulighed for at bruge faglige, kreative og strategiske evner til at løse en kompleks udfordring. Derudover er der mulighed for at skabe netværk blandt andre dygtige studerende, få indblik i arbejdet med life science og kræft samt styrke CV’et.

Alle hold inviteres desuden til at deltage i et kursus i skarp kommunikation og præsentationsteknik hos kommunikationsbureauet Effector, som kan bruges både i eksamenssituationer og i den videre vej ud på arbejdsmarkedet.

Vinderholdet modtager et gavekort til studiebøger fra academicbooks.dk.

Hvem kan deltage?
For at deltage i konkurrencen skal du være studerende på en kandidatuddannelse. Da konkurrencen er tværfaglig, søger vi studerende inden for alle studieretninger. Dog er det af hensyn til Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler § 23 desværre ikke muligt at deltage, hvis du er studerende ved en sundhedsfaglig uddannelse, eller tidligere har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse. Sundhedsfaglige uddannelser omfatter medicin, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske, farmakonom, jordemoder, bioanalytiker, klinisk diætist, radiograf samt social- og sundhedsassistent.

Hvad får du som studerende?
Som deltager i konkurrencen får du:

• Et kursus i skarp formidling og præsentationsteknik

• Styrket dit cv

• Praktisk erfaring med din akademiske viden

• Indsigt i arbejdet med life science og kræft

• Udbygget dit netværk med studerende fra andre studieretninger

• Feedback fra personer med baggrunde inden for politik, sundhedsøkonomi, kommunikation og life science

• Mulighed for at vinde et gavekort til studiebøger

Alt det praktiske
Hvor: København
Hvornår: 4.-5. oktober
Hvem kan deltage: Kandidatstuderende (dog ikke sundhedsfaglige)
Hvem står bag: Bristol Myers Squibb

Send din ansøgning til casecomp@effector.dk.